Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

शुभद्रा श्रेष्ठ

  • शुभद्रा श्रेष्ठ

शुभद्रा श्रेष्ठ


शुभद्रा श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
बहाल मिति २०७५ मंसिर ७