Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेत्र बहादुर गुरुङ


नेत्र बहादुर गुरुङ


नेत्र बहादुर गुरुङ
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल gnetra11@gmail.com
सम्पर्क 9846180029
ठेगाना मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं ३, लमजुङमर्स्याङदी 3, लमजुङ्ग
बहाल मिति २०७७ असार ३१