Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

सुन्दरबजार नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएकाे सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।