Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

राहदानी लिन आउने सम्वन्धी सूचना (2077-08-05) गते सम्मका राहदानी तयार भइ आएका छन् ।

2075-12-15

2075-12-15


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङमा जम्मा भएका राहदानी फारामहरू मध्ये मिति 2077/06/19 गते सम्मका राहदानी तयार भएर आएका छन् । राहदानी लिनकाे लागि अाफै सक्कल नागरिकता, पुरानाे राहदानी र राजस्व तिरेकाे नगदी रसिद तथा नावालकको हकमा अभिभावकले नावालक परिचय पत्र समेत लिएर यस कार्यालयकाे काेठा नं. ११ मा  सम्पर्क गर्नुहुन अनुराेध गरिन्छ । धन्यवाद ।