Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

देवेन्दर पोख्रेल


देवेन्दर पोख्रेल


देवेन्दर पोख्रेल
हलुका सवारी चालक

शाखा सूचना
पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9860482953
बहाल मिति २०७८ बैशाख १५