Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

प्रतिक्षा वि.क.


प्रतिक्षा वि.क.


प्रतिक्षा वि.क.
तथ्याङ्क सहायक

शाखा कम्पुटर शाखा
पद तथ्याङ्क सहायक
श्रेणी राष्ट्रिय परिचयपत्र दरखास्त फाराम भर्ने सहयोगी
ठेगाना दूधपाेखरी लमजुङ्ग
बहाल मिति N/A