Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

प्रेमिका तामाङ


प्रेमिका तामाङ


प्रेमिका तामाङ
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी विवरण दर्ता अपरेटर (सेवा करार)
ठेगाना मर्स्याङदी 3, लमजुङ्ग
बहाल मिति २०७७ भाद्र १५