Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

होम प्रसाद लुईटेल

  • होम प्रसाद लुईटेल

होम प्रसाद लुईटेल


होम प्रसाद लुईटेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9856017777
ठेगाना bhojpur 1, भोजपुर
बहाल मिति २०७८ बैशाख ५