Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

हरि भक्त वि.क.

  • हरि भक्त वि.क.

हरि भक्त वि.क.


हरि भक्त वि.क.
खरिदार

पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9861631084
बहाल मिति २०७५ मंसिर ३