Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

  • गाउँशहर दरवार,लमजुङ

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय,लमजुङ

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय,लमजुङ

  • एकीकृत घुम्ती शिविर,विचाैर

  • एकीकृत घुम्ती शिविर,गाैडा

  • एकीकृत घुम्ती शिविर,दाेर्दी

सबै सूचना
डा.डिजन भट्टराई
डा.डिजन भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

काजीमान सुनार
काजीमान सुनार

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना